CIRCLE K

龍:

🏠旺角西洋菜南街72號地下

🏠九龍觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座地下

🏠九龍尖東咀海防道31號地下

🏠九龍尖東科學館道14新文華中心地下37-39,50-53&55舖

香港島:

🏠香港銅鑼灣堅拿道東5號地下及閣樓

🏠香港金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept F01-02號舖

🏠香港中環德己立街 2, 4, 6, 8 及 10號,業豐大廈地下E舖

🏠香港黃竹坑港鐵站 WCH 8號舖

 

新界:

🏠荃灣麗城花園第三期麗城商場地下2號

🏠大埔安邦路9號大埔超級城E區三樓355A號舖

 

Favor Food
沙田-安群街1號京瑞廣場2期G51B舖
港鐵石門站C出口